ES investicijos

PROJEKTAS Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0007 „AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Arotena“

Projektas „AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Arotena“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.
Projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą UAB „Arotena“, didinant AEI gamybą ir vartojimą.
Projektui įgyvendinti skirtas 25.373,23 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.
UAB „Arotena“ gamina sandėliavimo bei transportavimo įrangą, kuria aprūpina tiek Lietuvos, tiek užsienio klientus. Didėjant gamybos apimtims, nuosekliai didėja ir įmonės elektros energijos vartojimas. Siekdama sumažinti gamybos sąnaudas bei didinti produkcijos konkurencingumą, įmonė investavo į atsinaujinančius energijos išteklius, kurie ženkliai sumažins energijos vartojimo sąnaudas ilguoju įmonės veiklos laikotarpiu.
Projekto įgyvendinimo metu buvo įrengta 50 kW galios saulės elektrinė, kuri pagamins 13% įmonės metinio energijos suvartojimo kiekio.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020 m. rugsėjo 16 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. birželio 30 d.

Kontaktinis asmuo:
Direktorius
Tomas Vyšniauskas
Tel. +370 612 66276
e-mail.:info@arotena.lt